WEDO BOX

Vytvoří novou zásilku do WEDO BOXu, kde si ji příjemce může vyzvednout 24h denně.

Request

POST /package


{
 "reference_number": "123456",
 "package_count": 1,
 "weight": 1.23,
 "volumetric_weight": 1.23,
 "value": 1.23,
 "comment": "poznamka",
 "product": "BOXCZ",
 "box": "CZBRN0917",
 "box_contact": "+420777123456",
 "additional_service":{
   "cash_on_delivery": 614.0
 }
}
 

Možné datové prvky požadavku:

NázevTypPovinnýPopis
receiverobjectdefinuje příjemce zásilky; v případě, doručení do WEDO Boxu je tento element nepovinný (ale pouze doporučovaný)
external_idstring(255)neidentifikátor adresy z Aplikace Zásilky
namestring(100)anooznačení příjemce zásilky
streetstring(100)anoulice + číslo popisné
citystring(50)anoměsto
postal_codestring(5)anoPSČ
statestring(2)anokód země dle ISO 3166-1; obchodní oddělení WEDO dodá seznam možných zemí
firstnamestring(30)nekřestní jméno
surnamestring(30)nepříjmení
emailstring(50)neemail
phonestring(15)netelefon
mobilestring(15)nemobilní telefon
faxstring(15)nefax
notestring(75)nepoznámka
senderobjectpovinný element v případě přímé zásilky (direct_order), definuje odesílatele zásilky
external_idstring(255)neidentifikátor adresy z Aplikace Zásilky
namestring(100)anooznačení příjemce zásilky
streetstring(100)anoulice + číslo popisné
citystring(50)anoměsto
postal_codestring(5)anoPSČ
statestring(2)anokód země dle ISO 3166-1; obchodní oddělení WEDO dodá seznam možných zemí
firstnamestring(30)nekřestní jméno
surnamestring(30)nepříjmení
emailstring(50)neemail
phonestring(15)netelefon
mobilestring(15)nemobilní telefon
faxstring(15)nefax
notestring(75)nepoznámka
reference_numberstring(20)nereferenční číslo/ID zásilky
reference_number2string(50)nedruhé referenční číslo/ID zásilky
package_countintegeranopočet balíků v zásilce, pro doručení do WEDO Boxu vždy 1
package_numberstring(50)nevolitelné číslo balíku zákazníka; pokud je uvedeno, je nutné aby počet elementů odpovídal počtu balíku v elementu package_count
weightfloatanocelková váha zásilky v kg
volumetric_weightfloatnecelková volumetrická váha zásilky v kg
valuefloatanocelková hodnota zásilky v CZK
commentstring(255)nepoznámka
additiveboolnepožadavek na umožnění dodatečného přidání/odebrání balíku do zásilky; pokud je uvedena hodnota Y, lze k této zásilce v budoucnu přidávat/odebírat balíky speciálním XML požadavkem
productstring(255)WEDO produkt, který má být použit při doručení zásilky; v případě doručení na výdejní místo povinné zvolit správný produkt; seznam možných produktů lze vyžádat na obchodním oddělení WEDO
boxstring(10)Kód výdejního místa; povinné pole, pokud je produktem doručení do WEDO Boxu
box_contactstring(15)české mobilní telefon příjemce zásilky doručené do WEDO Boxu; povinné pole, pokud je produktem doručení do WEDO Boxu
additional_serviceobjectseznam doplňkových služeb
cash_on_deliveryfloatnehodnota dobírky v CZK
direct_orderboolnepožadavek na službu „přímá zásilka“
insuranceboolnepožadavek na službu „připojištění“
email_notificationboolnepožadavek na službu „emailové potvrzení doručení zásilky“
email_notification_addressstring(50)neadresa pro „emailové potvrzení doručení zásilky“ příjemci
email_notification_address_directstring(50)neadresa pro „emailové potvrzení vyzvednutí zásilky u odesílatele“; využívá se pouze v případě přímé zásilky (direct_order)

Response

Na úspěšný požadavek vrátí server odpoveď

  [
    {
      "reference_number": "123456",
      "code": "0",
      "sorting_code": "S660120",
      "barcode": "007M00122409*001001",
      "delivery_price": 20.0,
      "order_number": "00700122409",
      "product_name": "BOXCZ"
    }
  ]