WEDO HOME

Vytvoří novou zásilku doručovanou kurýrem na adresu příjemce.

Request

POST /package


{
 "receiver": {
    "name": "Nazev prijemce / firma",
    "firstname": "Krestni jmeno prijemce",
    "surname": "Prijmeni prijemce",
    "city": "Praha",
    "street": "ulice 12",
    "state": "CZ",
    "postal_code": "11000"
 },
 "reference_number": "123456",
 "package_count": 2,
 "weight": 1.23,
 "volumetric_weight": 1.23,
 "value": 1.23,
 "comment": "poznamka",
 "product": "S-24-CZ"
}
 

Možné datové prvky požadavku:

NázevTypPovinnýPopis
receiverobjectdefinuje příjemce zásilky; v případě, že není použit WEDO produkt box nebo výdejní místo, je tento element povinný
external_idstring(255)neidentifikátor adresy z Aplikace Zásilky
namestring(100)anooznačení příjemce zásilky
streetstring(100)anoulice + číslo popisné
citystring(50)anoměsto
postal_codestring(5)anoPSČ
statestring(2)anokód země dle ISO 3166-1; obchodní oddělení WEDO dodá seznam možných zemí
firstnamestring(30)nekřestní jméno
surnamestring(30)nepříjmení
emailstring(50)neemail
phonestring(15)netelefon
mobilestring(15)nemobilní telefon
faxstring(15)nefax
notestring(75)nepoznámka
senderobjectpovinný element v případě přímé zásilky (direct_order), definuje odesílatele zásilky
external_idstring(255)neidentifikátor adresy z Aplikace Zásilky
namestring(100)anooznačení příjemce zásilky
streetstring(100)anoulice + číslo popisné
citystring(50)anoměsto
postal_codestring(5)anoPSČ
statestring(2)anokód země dle ISO 3166-1; obchodní oddělení WEDO dodá seznam možných zemí
firstnamestring(30)nekřestní jméno
surnamestring(30)nepříjmení
emailstring(50)neemail
phonestring(15)netelefon
mobilestring(15)nemobilní telefon
faxstring(15)nefax
notestring(75)nepoznámka
reference_numberstring(20)nereferenční číslo/ID zásilky
reference_number2string(50)nedruhé referenční číslo/ID zásilky
package_countintegeranopočet balíků v zásilce
package_numberstring(50)nevolitelné číslo balíku zákazníka; pokud je uvedeno, je nutné aby počet elementů odpovídal počtu balíku v elementu package_count
weightfloatanocelková váha zásilky v kg
volumetric_weightfloatnecelková volumetrická váha zásilky v kg
valuefloatanocelková hodnota zásilky v CZK
commentstring(255)nepoznámka
additiveboolnepožadavek na umožnění dodatečného přidání/odebrání balíku do zásilky; pokud je uvedena hodnota Y, lze k této zásilce v budoucnu přidávat/odebírat balíky speciálním XML požadavkem
productstring(255)WEDO produkt, který má být použit při doručení zásilky; v případě, že element není vyplněn, je vybrán automaticky produkt odpovídající parametrům zásilky; seznam možných produktů lze vyžádat na obchodním oddělení WEDO
additional_serviceobjectseznam doplňkových služeb
cash_on_deliveryfloatnehodnota dobírky v CZK
reverse_orderboolnepožadavek na službu „zpětná zásilka“
direct_orderboolnepožadavek na službu „přímá zásilka“
exchange_orderboolnepožadavek na službu „výměnná zásilka“
exchange_order_notestring(255)nepoznámka ke službě výměnná zásilka
document_backboolnepožadavek na službu „dokumenty zpět“
dokument_back_notestring(255)nepoznámka ke službě „dokumenty zpět“
insuranceboolnepožadavek na službu „připojištění“
phone_notificationboolnepožadavek na službu „telefonické potvrzení doručení zásilky“
phone_notification_numberstring(15)netelefonní číslo pro „telefonické potvrzení doručení zásilky“ příjemci v mezinárodním formátu (např. 00420123456789)
phone_notification_number_directstring(15)netelefonní číslo pro „telefonické potvrzení vyzvednutí zásilky u odesílatele“ v mezinárodním formátu (např. 00420123456789); využívá se pouze v případě přímé zásilky (direct_order)
phone_notification_notestring(255)nepoznámka ke službě „telefonické potvrzení doručení zásilky“
sms_notificationboolnepožadavek na službu „SMS potvrzení doručení zásilky“
sms_notification_numberstring(15)netelefonní číslo pro „SMS potvrzení doručení zásilky“ příjemci v mezinárodním formátu (např. 00420123456789)
sms_notification_number_directstring(15)netelefonní číslo pro „SMS potvrzení vyzvednutí zásilky u odesílatele“ v mezinárodním formátu (např. 00420123456789); využívá se pouze v případě přímé zásilky (direct_order)
email_notificationboolnepožadavek na službu „emailové potvrzení doručení zásilky“
email_notification_addressstring(50)neadresa pro „emailové potvrzení doručení zásilky“ příjemci
email_notification_address_directstring(50)neadresa pro „emailové potvrzení vyzvednutí zásilky u odesílatele“; využívá se pouze v případě přímé zásilky (direct_order)
carryboolnepožadavek na službu „donos“
lossboolnepožadavek na službu odnos
pay_by_receiverboolnepožadavek na službu „dopravu platí příjemce“
authenticationboolnepožadavek na službu „ověření totožnosti příjemce“
authentication_notestring(255)nepoznámka ke službě „ověření totožnosti příjemce“
takeoverboolnepožadavek na službu „osobní odběr“
takeover_placeintegerneidentifikátor požadovaného místa pro osobní odběr

Response

Na úspěšný požadavek vrátí server odpoveď (pole prvků)

  
  [
    {
      "reference_number": "123456",
      "code": "0",
      "sorting_code": "S1PR011",
      "barcode": [
        "007O00122407*001002",
        "007O00122407*002002"
      ],
      "delivery_price": 198.0,
      "order_number": "00700122407",
      "product_name": "S-24-CZ"
    }
  ]